24 czerwca, w dniu zakończenia końca roku szkolnego, zakończyła się także w Zespole Szkół w Michałowie akcja „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc”. Akcja ta została zorganizowana w celu zwrócenia uwagi na los poszkodowanych w wyniku konfliktu w Syrii, o którym słyszymy głównie kiedy mowa o uchodźcach. Trzeba jednak pamiętać, że fala uchodźców to efekt tego, że w tym odległym kraju od 5 lat codziennie giną ludzie, a ci którzy jeszcze żyją nie mają gdzie mieszkać, co jeść i pić, gdzie opatrywać ran, gdzie się uczyć. Uczniowie Zespołu Szkół w Michałowie postanowili zaangażować się w działania Polskiej Akcji Humanitarnej na terenie Syrii, dzięki którym dzieci i dorośli mogą odzyskać godne warunki życia. W ramach tych działań przepisaliśmy wiersz Josifa Brodskiego pt. „Giną ludzie” (www.przepisujetenwiersz.pl), pokolorowaliśmy plakaty PAH i zrobiliśmy z nich wystawę na ogrodzeniu szkoły. Zamiast kwiatów na koniec roku szkolnego wręczyliśmy nauczycielom własnoręcznie przygotowane laurki wraz z przepisanymi wierszami. Zebraliśmy też pieniądze, które przekazaliśmy Polskiej Akcji Humanitarnej z przeznaczeniem na wsparcie osób poszkodowanych na skutek konfliktu w Syrii.Biorąc udział w tej akcji chcieliśmy także zachęcić innych do wspomagania działań organizacji, które niosą pomoc ofiarom wojny w Syrii, takich jak: Polska Akcja Humanitarna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Caritas, Polska Misja Medyczna (www.pah.org.plwww.pcpm.org.plwww.syria-akcjacaritas.comwww.pmm.org.pl)

Album zdjęć 

https://goo.gl/photos/Bag96uMPhXJ9mK26A

 

Akcję koordynowała Edyta Rosiak