Terminy egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2020 r.

w Zespole Szkół w Michałowie

Air Max 90 Check In
  1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA, forma „d” 9.01.2020 r. ( czwartek), godz. 1300 sala nr 7

Kwalifikacja R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

Symbol cyfrowy zawodu 314207 - Technik rolnik / 1 osoba/                                                                  

  1. CZĘŚĆ PISEMNA 10.01.2020 r. ( piątek ), godz. 1000 sala nr 9

Kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej 

Symbol cyfrowy zawodu 613003 - Rolnik /  20 osób /

          Kwalifikacja R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

          Symbol cyfrowy zawodu 613003 - Rolnik / 2 osoby/

  1. CZĘŚĆ PISEMNA 10.01.2020 r. ( piątek ), godz. 1200 sala nr 7

          Kwalifikacja R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

          Symbol cyfrowy zawodu 314207 - Technik rolnik / 1 osoba

  1. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA, forma „w”

I zmiana: 18.01.2020 r. ( sobota), godz. 900  sala gimnastyczna

Kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Symbol cyfrowy zawodu 613003 -  rolnik

II zmiana: 18.01.2020 r. ( sobota), godz. 1500  sala gimnastyczna

Kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Symbol cyfrowy zawodu 613003 -  rolnik

I zmiana: 20.01.2020 r. ( poniedziałek), godz. 900  sala gimnastyczna

Kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Symbol cyfrowy zawodu 613003 -  rolnik

II zmiana: 20.01.2020 r. ( poniedziałek), godz. 1500  sala gimnastyczna

Kwalifikacja RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

Symbol cyfrowy zawodu 613003 -  rolnik

Uwaga

zdający egzamin powinni  zgłosić się 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu.
 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r.

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

w sesji styczeń-luty 2020 r.

Formuła 2012 oraz formuła 2017

Na podstawie:
  • § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015, poz. 673, ze zm.),
  • § 70 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2019, poz. 1707)

ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sesji styczeń-luty 2020 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi
  powinien  mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony

do zaznaczania rozwiązań, oraz  może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

dr Marcin Smolik

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej