Szkoła posiada:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe
 • cztery pracowniami komputerowymi połączonymi w sieć, ze stałym dostępem do internetu
 • tablicę interaktywną, rzutniki multimedialne, projektory, kamerę

 • bibliotekę z pracownią multimedialną i świetlicą
 • mini bibliotekę anglojęzyczną
 • strzelnicę pneumatyczną
 • salę do aerobiku
 • siłownię
 • świetlicę ze stołem bilardowym
 • kort tenisowy
 • warsztaty szkolne wyposażone  nowoczesne urządzenia do wulkanizacji, halę napraw, spawalnię
 • nowoczesna stacja kontroli pojazdów
 • radiowęzeł z czynnie działającym radiem szkolnym

Szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom nauczania – zdawalność matury w LO dla młodzieży i II LO dla Dorosłych wyniosła 100 %
 • innowacja pedagogiczna w LO – klasa mundurowa
 • dobrze zorganizowane, bezpieczne i atrakcyjne zajęcia
 • bardzo dobre warunki socjalne
 • szerokoprofilowe kształcenie zawodowe z możliwością odbywania śródrocznych praktyk zawodowych w renomowanych firmach branży samochodowej, rolniczej, ekonomicznej i informatycznej
 • możliwość rozwijania zainteresowań w kołach przedmiotowych
 • możliwość zdobycia prawa jazdy kategorii B i T 
 • atrakcyjne formy zajęć kursowych
 • organizację rajdów i wycieczek
 • przyjazną atmosferę i warunki sprzyjające rozwijaniu demokracji i samorządności uczniowskiej
 • miejsce bezpieczne dla uczniów - zamontowany monitoring
szkoła posiada pracownie komputerowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

W szkole działają kluby i koła zainteresowań:

 

Realizowane są różne projekty finansowane z funduszy unijnych w ramach których:

 • Organizowane są bliższe i dalsze wyjazdy:
  • wycieczki do teatrów i galerii w Warszawie
  • wycieczki krajoznawcze
  • prowadzone są różnorodne zajęcia pozalekcyjne na których uczniowie rozwijają zainteresowania pozaszkolne
 • Zapraszani są młodzi ludzie z różnych stron świata (projekt PEACE – lekcja tolerancji)

Szkoła jest na bieżąco remontowana i odnawiana

Szkoła jest miejscem bezpiecznym dla uczniów m.in. dzięki zainstalowanemu monitoringowi

 

Szkoła należy do szkół dbających o zapewnienie dobrej jakości pracy i posiadających tytuł "Szkoły Uczącej Się"

 

 
000841309
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
883
660
3065
16820

HOT NEWS
UWAGA: Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna - Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 10 zjazdów w semestrze: Ubiegający się o przyjęcie proszeni są o składanie dokumentów sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie ul. Sienkiewicza 5ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE ORAZ MŁODZIEŻ DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYCH SZKOŁACH !!!