Michałowo, 16 – 10 – 2018 r.

Nr postępowania ZS.261.4.2018                                    

                                                           ZAPYTANIE  OFERTOWE

na dostawy o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro.

1.Zamawiający:

Powiat Białostocki

15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

Odbiorca:

Zespół Szkół w Michałowie

16 – 050 Michałowo, ul. Sienkiewicza 5

tel.  857189037, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ogłasza postępowanie na: „ Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz informatycznej w Zespole Szkół w Michałowie” w celu realizacji projektu WIEDZA                               I KOMPETENCJE – program podniesienia jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenia wykorzystania TIK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego.

1.        Opis przedmiotu zamówienia :

1.1.   Zestaw odczynników chemicznych – szt. 1

1.2.   Zestaw do budowy cząsteczek – szt. 1

1.3.   Dydaktyczny zestaw szkła laboratoryjnego ze sprzętem uzupełniającym do prowadzenia zajęć w liceum – szt. 2

1.4.   Komputer przenośny – szt. 18

1.5.   Oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki bitmapowej oraz wektorowej, projektowania i tworzenia stron www, tworzenia animacji (licencja classroom na 16 stanowisk) – 1 szt

1.6.   Aparat cyfrowy – szt. 1

1.7.   Projektor – szt. 1

1.8.   Wizualizer – szt. 1

1.9.   Tablica interaktywna – szt. 1

1.10. Oprogramowanie biurowe do komputerów dla uczniów i nauczycieli – szt. 18

 

Specyfikacja do wszystkich wymienionych przedmiotów zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

 

2.        Miejsce realizacji:  Zespół Szkół w Michałowie

3.        Termin wykonania zamówienia  - do 15 listopada 2018 r.

4.        Oferty należy składać oddzielnie na każdą pozycję.

5.        Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

cena - 100 % . W cenę winien być wliczony koszt transportu.

 

Oferty należy składać w  sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie w kopercie z napisem:                          

„ Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych oraz informatycznej w Zespole Szkół w Michałowie”

Termin składania ofert upływa dnia 9 listopada 2018 r. do godziny  930

Pozostałe informacje: niniejsze postępowanie  prowadzone jest z wyłączeniem  przepisów  ustawy   z dnia 29 stycznia  2004 r. - Prawo zamówień publicznych, na podst. art. 4 pkt 8  w/w ustawy.

specyfikacja  

000790727
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
368
612
4242
14336

HOT NEWS
Nagroda ORŁY MICHAŁOWA 2018 przyznana naszej szkole: