film promocyjny

       kryteria rekrutacji

       terminy

       wzory podań

       badania kandydatów

       atuty szkoły

       informator

 

 


Nabór do klas pierwszych szkół dla młodzieży w roku szkolnym 2019/2020:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (klasa mundurowa)

KLASA Ia

Uczniowie w klasie I wybierają przedmioty, które będą realizowane od klasy II w zakresie rozszerzonym.

Języki obce:
język angielski i język rosyjski.

Szkoła branżowa I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych

Szkoły zaoczne dla dorosłych:

 • SZKOŁA POLICEALNA (2 letnia)
  • technik informatyk zaoczna dla dorosłych
   kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
   kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
   kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
 • KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY  umożliwiający uzyskanie tytułu technik rolnik
  kwalifikacja R 3 – prowadzenie produkcji rolniczej
  kwalifikacja R 16 – organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej


 • Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna
 • Nie ma wpisowego
 • Zajęcia odbywają się w systemie semestralnym
  2 razy w miesiącu w soboty i niedziele
 • Nieodpłatne zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS i WKU

Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:

 • Podanie
 • Dwie fotografie
 • Karta zdrowia
 • Kopia świadectwa ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego


Kandydaci do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu

 
000690874
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
995
1394
3585
21024

HOT NEWS
Nagroda ORŁY MICHAŁOWA 2018 przyznana naszej szkole: