W roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół w Michałowie pracują:

1.   Gwaj-Szastaj Małgorzata – dyrektor szkoły

2.   Bajgus Julita - wicedyrektor szkoły, nauczyciel biologii i przedsiębiorczości

3.   Anchim Iwona - nauczyciel języka angielskiego i WOS

4.   Bagińska Agnieszka - nauczyciel biologii

5.   Bajgus Waldemar - nauczyciel przedmiotów rolniczych

6.   Choruży Mariusz - nauczyciel śpiewu

7.   Cwalin Beata Anna - nauczyciel historii muzyki, muzyki

8.   Górski Błażej - nauczyciel tańca

9.   Kaczmarek Urszula – nauczyciel języka polskiego

10.   Kiluk Beata - nauczyciel chemii

11. Kuklińska Joanna - psycholog

12.   Kulesza Irena – nauczyciel historii i WOS

13.   Łapiński Bogusław - nauczyciel przepisów ruchu drogowego

14.   Monach Aniela - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

15.   Mielnicki Mateusz – nauczyciel matematyki

16.   Nos Katarzyna - nauczyciel języka rosyjskiego

17.  Owsiejczuk Adam –nauczyciel fizyki

18.  Owsiejczuk Marzena – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

19.  Pogorzelska Agnieszka – nauczyciel geografii

20.  Pogorzelski Marcin – nauczyciel edukacji obronnej

21.  Rasiuk Anna - pedagog

22.  Rosiak Edyta – nauczyciel języka angielskiego

23.  Samociuk Alicja Agata – bibliotekarz

24.  Stpiczyński Jerzy - nauczyciel informatyki i przedmiotów rolniczych

25.  Szapiel Ewa – nauczyciel języka angielskiego

26.  ks. Szczerbacz Jarosław – nauczyciel religii prawosławnej

27.  Szkiłądź Tomasz – nauczyciel języka polskiego

28.  Wieremiejuk Joanna - nauczyciel języka rosyjskiego

29.  Wirkowska Małgorzata – nauczyciel religii katolickiej

30.  Ziniewicz Eugeniusz – nauczyciel wychowania fizycznego

31.  Żakiewicz Alina – nauczyciel języka rosyjskiego

Asics shoes | Nike