Matura

egzaminy pisemne  -  harmonogram tutaj 

egzaminy ustne - harmonogram tutaj 


Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej
1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 900
2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja
i wypowiedź – formuła od 2015) – 20–21 sierpnia 2019 r.
* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2019 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego
11 września 2019 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach
11 września 2019 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach
11 września 2019 r.

000841312
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
886
660
3068
16823

HOT NEWS
UWAGA: Nauka w szkołach dla dorosłych jest bezpłatna - Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele – 10 zjazdów w semestrze: Ubiegający się o przyjęcie proszeni są o składanie dokumentów sekretariacie Zespołu Szkół w Michałowie ul. Sienkiewicza 5ZAPRASZAMY OSOBY DOROSŁE ORAZ MŁODZIEŻ DO PODJĘCIA NAUKI W NASZYCH SZKOŁACH !!!