na etap edukacyjny od roku szkolnego 2019/2020

Na podstawie Art. 22a ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty    (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1457ze zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019 r. programy nauczania zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie.

Informacja o programach nauczania - szkoła ponadpodstawowa   

Informacja o programach nauczania - szkoła ponadgimnazjalna    

Wykaz podręczników -    

 

Nike footwear | Nike air max