11 grudnia 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół w Michałowie uczestniczyli w spektaklu "Chemiczna zmiana nastroju" zorganizowanym w ramach Programu Profilaktyczno - Wychowawczego Szkoły.

Aktorzy Spółdzielni Socjalnej Artystów Białostockich "Artejon" z Białegostoku w ciekawy i przystępny sposób poruszyli problematykę przyczyn i skutków uzależnienia młodzieży od środków psychoaktywnych. Uczniowie byli nie tylko widzami, ale także aktywnymi uczestnikami spektaklu. Impreza odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie i została sfinansowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.