We wrześniu siedem uczennic z klas Ia i IIa, należących do Szkolnego Klubu Wolontariusza wzięło udział w trzecim etapie projektu Banku Ochrony Środowiska i Polskiej Akademii Nauk „Tradycyjny Sad”. Celem projektu było upowszechnienie wiedzy na temat starych odmian drzew owocowych oraz stworzenie pomologicznej mapy Polski.

Sports Shoes | Giftofvision - The Global Destination For Modern Luxury

Przez cały miesiąc wolontariuszki, wraz z opiekunką Edytą Rosiak, szukały starych odmian drzew. Udało się ich znaleźć aż 19. Każde z nich zostało zmierzone, a jego owoce opisane. Jeśli było to możliwe uczestniczki akcji poznawały też historię drzewka w wywiadzie z jego właścicielem. W projekcie pomagali uczestnicy WTZ w Nowej Woli razem z ks. Jarosławem Szczerbaczem. Wszystkie zebrane dane zostały wprowadzone do bazy projektu i oczekuję na ocenę.