3 października zakończył się w naszej szkole Tydzień Kompetencji Językowych. Rozpoczął się 26 września, Europejskim Dniem Języków. W kolejnych dniach obyło się szereg zajęć i spotkań, na których uczniowie rozwijali swoje umiejętności językowe.

latest Running Sneakers | Buy Yeezy Shoes - Adidas x Kanye West — Ietp


W ciągu całego tygodnia zainteresowani uczniowie uczestniczyli w lekcji języka hiszpańskiego prowadzonej przez Anę z Hiszpanii oraz mieli okazję porównać kulturę polską i turecką rozmawiając po angielsku z Tumeyem z Turcji. Uczniowie klasy Ia i IIa poznali podstawy języka francuskiego, a klasa Ib i IIIa pisała limeryki po angielsku. Uczniowie wszystkich klas wykonali plakaty tematyczne po rosyjsku. Na geografii zorganizowano quiz ze znajomości państw i ich języków urzędowych, a na języku polskim rozmawiano w podlaskiej gwarze tworząc jej słownik. Odbył się także konkurs w języku angielskim, z użyciem aplikacji mobilnej Kahoot, sprawdzający wiedzę uczniów klasy Ia i IIa na temat kultury i geografii krajów anglojęzycznych.