w ramach ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Tegoroczna edycja odbywała się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Przedwiośniu Stefan Żeromski opisał czas tworzenia się wolnej Polski, ścieranie się różnych poglądów i postaw.

Fragmenty powieści przeczytane zostały przez Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie – Panią Dorotę Burak, Burmistrza Michałowa – Pana Włodzimierza Konończuka, pracowników Biblioteki Publicznej w Michałowie, nauczycieli oraz uczniów. Wśród zaproszonych gości znalazła się także młodzież Gimnazjum w Michałowie wraz z opiekunami: Panią Aliną Żakiewicz i Panią Teresą Żugaj.

Celem tego spotkania było propagowanie polskiej literatury wśród młodzieży, wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości narodowej, a także zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości  o polszczyznę.

Urszula Kaczmarek