Podręczniki do nauczania języka rosyjskiego w roku szkolnym 2015/2016 :

I klasa LO - "Nowyje Wstrieczi 1"
II klasa LO - "Nowyje Wstrieczi 2"
III klasa LO i IV klasa technikum - "Nowyje Wstrieczi 3"

autorzy podręczników: Mirosław Zybert i Halina Dąbrowska

I klasa gimnazjum - "Wremiena 1"
II klasa gimnazjum - "Wremiena 2"
kurs dla kontynuujących naukę wraz z ćwiczeniami

autor: Reanata Broniarz