Szkolny zestaw programów nauczania Zespołu Szkół w Michałowie w roku szkolnym 2015/2016

 

przedmiot

semestr

numer programu

w szkolnym

zestawie pr.

nazwa programu

poziom nauczania

Program opracowany:

 przez autora   (autora wraz z dokonanymi zmianami przez nauczyciela )

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I, II, III

 

1/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

PRODUKCJA ROŚLINNA

I, II, III

2/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU

PRODUKCJA ZWIERZĘCA

I, II, III

3/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

TECHNIKA W ROLNICTWIE

I, II, III

4/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PROW.PR. ROLNICZEJ

I,II,III

5/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

IV

6/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ

IV

7/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA W PR. ROLNICZEJ

IV

8/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

PRACOWNIA ORGANIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ

IV

9/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

PRACOWNIA ORGANIZACJI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

IV

10/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

PRAKTYKA ZAWODOWA

I, II, III, IV

11/TR/2015/16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ROLNIK  314207

-

KOWEZIU PO PRZYSTOSOWANIU DO KKZ

 

 

KWALIFIKACYJNY  KURS  ZAWODOWY - TECHNIK ROLNIK

 

 

 


 

Przedmioty i podręczniki:

1.      PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, J. Musiałkiewicz,  wydawnictwo Ekonomik Warszawa 2014

2.      PRODUKCJA ROŚLINNA - PRODUKCJA ROŚLINNA, Zb. Czerwiński , wyd. REA 2008 nr dopuszczenia 10/2008 cz.1 cz.2

PRODUKCJA ROŚLINNA, Praca zbiorowa, wyd. REA 2014 cz.2

3.      PRODUKCJA ZWIERZĘCA - PRODUKCJA ZWIERZĘCA cz. 1, Ewa Marciniak-Kulka,  wyd. REA 2014, nr dopuszczenia 2010

PRODUKCJA ZWIERZĘCA cz. 2, B. Biesiada-Drzazga wyd. REA 2014, nr dopuszczenia2010

PRODUKCJA ZWIERZĘCA cz. 3,E.Bombik wyd. REA 2013, nr dopuszczenia2010

4.      TECHNIKA W ROLNICTWIE- Technika w rolnictwie Część 1 i Część 2 ,A. Kulka, REA 2009

5.      ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ - Podstawy produkcji roślinnej Praca zbiorowa, wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, nr dopuszczenia 26/99

6.      DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W PRODUKCJI ROLNICZEJ- – Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, J. Musiałkiewicz,  wydawnictwo Ekonomik Warszawa 2014

7.      ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ- Podstawy produkcji roślinnej Praca zbiorowa, wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, nr dopuszczenia 26/99; Technologie produkcji roślinnej Praca zbiorowa, wyd. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Warszawa, nr dopuszczenia 26/99

8.      ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ - Produkcja zwierzęca, Praca zbiorowa, wyd. HORTPRESS 2007 Część I -nr dopuszczenia 36/2006 - Część II nr dopuszczenia 26/2006, - Część III nr dopuszczenia 28/2006

9.      PRACOWNIA ORGANIZACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ – Produkcja roślinna Praca zbiorowa, wyd. HORTPRESS 2008 Część I -nr dopuszczenia 33/2008 - Część II nr dopuszczenia 26/2006, - Część III nr dopuszczenia 28/2006; Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego B. Arciszewska, wyd. HORTPRESS 2010

10.  PRACOWNIA ORGANIZACJI PRODUKCJI ZWIERZĘCJ-  Produkcja zwierzęca, Praca zbiorowa, wyd. HORTPRESS 2007 Część I -nr dopuszczenia 36/2006 - Część II nr dopuszczenia 26/2006, - Część III nr dopuszczenia 28/2006 Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu zawodowego B. Arciszewska, wyd. HORTPRESS 2010

11.  PRAKTYKA ZAWODOWA -  brak podręcznika