i II LO - Oxford Solutions Pre-Intermediate: Nr dopuszczenia MEN 733/2/2015

II i III LO - Oxford Solutions Intermediate: 733/3/2015

III LO -  Oxford Matura Trainer. Repetytorium z języka angielskiego. Poziom podstawowy. 688/1/2014

                                                                               

Program nauczania języka angielskiego IV etap edukacyjny. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę: w zakresie podstawowym - na podbudowie wymagań poziomu III.0 i III.1 dla III etapu edukacyjnego; w zakresie rozszerzonym - na podbudowie wymagań poziomu III.1 dla III etapu edukacyjnego przeznaczony dla liceum ogólnokształcącego i technikum 

autor:  J. Sosnowska, M. Wieruszewska