Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych:  Edukacja dla bezpieczeństwa – serii Odkrywamy na nowo, autor A. Nowak – Kowal

Przedmiot i podręcznik:

Edukacja dla bezpieczeństwa – seria Odkrywamy na nowo – M. Goniewicz, A. W. Nowak – Kowal, Zb. Smutek, wyd. Operon 2012, nr dopuszczenia 411/2012